Avinstallera Track4 Outdoors App - Android


Avinstallera Track4 Outdoors App - Android

 Metod 1

 1. Öppna Google Play Butik.
 2. Navigera till Track4 Outdoors Appen.
 3. Klicka på "Avinstallera" för att avinstallera Track4 Outdoors Appen.
 4. Track4 Outdoors Appen är nu avinstallerad.

Metod 2

 1. Öppna Meny.
 2. Välja Inställningar.
 3. Välja Appar.
 4. Välja Track4 Outdoors.
 5. Klicka på "Avinstallera" för att avinstallera Track4 Outdoors App.
 6. Track4 Outdoors App är nu avinstallerad.

Avinstallera Track4 Outdoors App - Apple iOS


Avinstallera Track4 Outdoors App - Apple iOS

 Method 1

 1. Tryck på den Track4 Outdoors ikonen tills ikonen vibrerar och en "x" visas i det vänstra hörnet över ikonen.
 2. Klicka på "x" för att avinstallera Track4 Outdoors appen.
 3. Track4 Outdoors är nu avinstallerad.

Installation av Track4 Outdoors App - Android


Installation av Track4 Outdoors App - Android

 Method 1

 1. Öppna Google Play Store.
 2. Navigera fram till Track4 Outdoors appen.
 3. Klicka på "Installera" för att installera Track4 Outdoors appen.
 4. Track4 Outdoors appen är installerad.

 

Installation av Track4Outdoors App - Apple iOS


Installation av Track4 Outdoors App - Apple iOS

 Metod 1

 1. Öppna Apple App Store.
 2. Navigera fram till Track4Outdoors app.
 3. Trycka på "moln" knappen för att ladda när och installera Track4Outdoors appen.
 4. Track4 Outdoors appen är nu installerad.

Track4 Outdoors App - Bruksanvisning


Track4 Outdoors app - Bruksanvisning

Välj anläggning

 1. Installera Track4 Outdoors appen på din "smarta" telefon eller mobila enhet.
 2. Dra över skärmen från vänster till höger, eller klicka på ikonen för översiktsmenyn  längst upp till vänster, för att öppna din huvudmeny.
 3. Track4Outdooor appen väljer automatiskt den anläggning som är närmast dig, men om du skulle vilje titta på någon annan anläggning kan du här välja den från anläggningslistan.
 4. Klicka på "Visa/välj" för att aktviera just den anläggningen och den informationen som gäller för denna anläggning.

Navigera i Track4Outdoors Appen.

 1. Klicka på spårstatus för att se det tidsintervall mellan spårprepareringen som visar de antal timmar som passerats sedan senaste preparering.
 2. Klicka på ikonen för informationspunkter för att visa eller dölja Informationpunkter på Kartan.
 3. Klicka på utökad Informationspunktsikon  för att visa eller dölja utökad Informationpunkt på kartan.
 4. Klicka på spårikon för att visa eller dölja spår på kartan.
 5. Klicka på kartikon för att flytta mellan kart och satellitvy.

Filtering av information in the Appen

 1. Dra över skärmen från höger till vänster för att öppna filtreringsfunktioner för att enklare kunna söka fram mer detaljerad information.
 2. Välj området från listan.
 3. Välj de informationpunkter och aktiviteter du är intresserad av från de ikoner som du ser i listan.
 4. Välj ett spår eller alla spår från listan.
 5. Dra över skärmen från vänster till höger för att se filtrerad information.

Sök baserat på vilken aktivitet

 1. Dra över skärmen från vänster till höger för att öppna din huvudmenyn.
 2. Välj "Område" under Track4 Outdoors.
 3. Välj den aktivitet du är intresserad av.
 4. Alla anläggningar som erbjuder´denna typ av aktivitet kommer att visas i en lista. Du kan öppna en anläggning med att klicka på deras bild.

Visa spår i tabellform

 1. Dra över skärmen från vänster till höger för att öppna huvudmenyn.
 2. Välj "spår i tabellform".
 3. Alla spår som finns på din valda anläggningen kommer att visas i tabellen.

Visa aktiviteter i tabellform

 1. Dra över skärmen från vänster till höger för att öppna dashboardvy.
 2. Välj "Aktiviteter" under anläggningsinfo.
 3. Välj den aktivitet du är intresserad av.
 4. Alla aktiviteter som finns på din valda anläggning kommer att visas i tabellen.

Återkoppling

 1. Dra över skärmen från vänster till höger för att öppna huvudmenyn.
 2. Klicka på "Återkoppling".
 3. Dra reglaget fram och tillbaks för att gubben ska bli glad eller sur som beskriver uppfattningen om din upplevelse. 
 4. Klicka på textknappen för att lägga till återkopplings texten. Trycka på "Spara" för att spara texten med din återkopplning.
 5. Klicka på Kameraikon för att koppla en bild till din återkoppling.
 6. Klicka på "Skicka" för att skicka din aterkoppling in till anläggning.

Links

 1. Dra över skärmen från vänster till höger för att öppna översiktsmenyn.
 2. Klicka på "Länkar" för att se nyttiga länkar till din utvalda anläggningen.

Twitter

 1. Dra över skärmen från vänster till höger för att öppna översiktsmenyn.
 2. Klicka på "Twitter".
 3. Välja vilken området du är intresserad av.
 4. De senaste fem Tweets visas.

 

 

 

Track4 Outdoors Publika Webb - Användarguide


Track4 Outdoors Publika Webb - Användarguide

Välj anläggning och se spår

 1. Logga in på www.track4outdoors.com
 2. Välj den anläggning du är intresserad av från listan överst på sidan.
 3. Det finns två sätt en anläggning kan välja att visa sitt innehåll, genom att filtrera in eller filtrera ut information. 
  • Filtrera in -  När en anläggning väljs så visas inga spår. Välj det område du är intresserad av från områdeslistan. Klicka sen på den typ av aktivitet du är intresserad av. Spåren visas nu på kartan utifrån valda filter. 
  • Filtrera ut - När en anläggning väljs visas alla spåren på kartan. För att bara välja de som du är mest intresserad av, välj det området från områdeslistan. Klicka sen på den typ av aktivitet du vill se. Spår visas nu på kartan utifrån dina valda filter. 

Förklaring till spår

 1. Track4 Outdoors kan visa preparationsstatus för spåren i realtid genom att använda GPS.
 2. När ett spår är nyskapat visas det i grönt. Färgen kommer sen att ändras för att indikera hur lång tid det har gått sen spåret senast blev preparerat. En förklaring av färgerna visas ovanför kartan.
 3. Du kan välja att visa endast ett spår genom att välja det i listan till höger om kartan och klicka "Visa". 
 4. När endast ett spår visas kan anläggningen ha valt att använda checkpunkter. Dessa är vita och gröna punkter som visas på spåret. De gröna punkterna visar en prognos där Track4 Outdoors programmet har beräknat när maskinen som utför prepareringen förväntas komma. Vita punkter visar datumen när det senast blev preparerat.
 5. Klickar du på spåret kommer en informationsruta att visas för just det spåret.
 6. Du kan också välja att visa spåren i tabellformat genom att klicka på "Se spåren i tabell" till höger om kartan. Då visas en lista över alla spåren som anläggningen har och du kan välja att se mer information om de spår du är intresserad av genom att klicka på dem.

Mer information

 1. Anläggningarna har möjlighet att hjälpa dig genom att visa mer information om deras anordningar, miljö och service. Denna information visas som ikoner som beskriver informationspunkter, väderstationer, webb-kameror, maskiner mm. För att aktivera det du är instresserad av klicka på knapparna till höger på sidan.
  • Informationspunkter - Visar värdefull information för dig och kan vara allt från informationstavlor eller parkeringar till publika omklädningsrum med öppettider samt isrinkar med status om isen mm.
  • Väderstation - Denna ikon ger dig information om hur vädret varit på just den platsen, mha en uppkopplad väderstation.
  • Webb-kamera - Bilden ger dig en snabb överblick om läget på just den platsen.
  • Online maskiner - Genom att använda denna funktion så kan du var maskinerna som preparerar är.
 2. Du kan se mer information om anläggningen genom att klicka på "Veta mer". 

Buying tickets in the Track4 Outdoors App.


Buying tickets in the Track4 Outdoors App.

 1. Open ticketing in your Track4 Outdoors App
 2. Click the "+" icon to add a ticket.
 3. Select Ticket Type from the dropdown list.
 4. Enter Start Date and Time.
 5. Enter your personal details.
 6. Click "Create Ticket" to save the ticket details
 7. "X" - Deletes the Ticket from the Order or "+" allows you to add another ticket to your order.
 8. Click on "Buy" to be taken to the Payment Site
 9. Enter Credit Card details and follow the payment instructions to purchase or Cancel to abort your Payment.
 10. Your order will now be processed and your tickets sent via email and and a receipt via SMS, if you have ordered one.